pl
pl
 
"Raport Estreli" przyjęty ponownie przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia PE
Data publikacji: 2013-11-26 14:00

22 października na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego ekstremistyczny projekt rezolucji w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego został odesłany większością głosów z powrotem do Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia PE. Dziś rano Komisja ponownie przyjęła rezolucję autorstwa socjalistki Edite Estreli.

 

19 członków Komisji opowiedziało się za przyjęciem raportu, przeciwko głosowało 14. W ten sposób Komisja po raz kolejny skierowała pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego ten skrajny projekt. Nie odbyła się przy tym żadna poważna, merytoryczna debata, a projekt alternatywnej rezolucji, akcentujący godność człowieka, został całkowicie wycofany z porządku obrad Komisji.  

 

Na posiedzeniu Komisji podczas krótkiego czasu przeznaczonego na wypowiedzi, które poprzedziły głosowanie, przedstawiono opinię prawną w sprawie procedury dotyczącej rezolucji wskazującą szereg wątpliwości proceduralnych co do sposobu procedowania rezolucji. Ze względu na te wątpliwości złożono wniosek o odroczenie głosowania, który jednak odrzucono stosunkiem głosów 18 do 15.

 

Proces legislacyjny Parlamentu Europejskiego jest w tej kwestii przejrzysty – w przypadku wniosku o skierowanie rezolucji z powrotem do Komisji treść rezolucji musi być całkowicie zrewidowana. Jednak autorzy i zwolennicy raportu Estreli są zdeterminowani, aby przyjąć go ponownie w przyspieszonym tempie.

 

Przed dzisiejszym posiedzeniem Komisji promotorzy rezolucji zapowiadali, że projekt powróci w niezmienionej formie. Przed obradami Komisji dokonano jednak powierzchownych modyfikacji w jej treści, które mają charakter redakcyjny i nie zmieniają jej istoty. Przegłosowany projekt autorstwa Edite Estreli nadal promuje aborcję oraz model edukacji seksualnej zakładający naukę masturbacji w okresie przedszkolnym. Projekt realizuje dążenia koncernów aborcyjnych, takich jak International Planned Parenthood Federation, która promuje też standardy edukacji seksualnej forsowane przez WHO. Dziś rano wyraźne odniesienie do tych standardów zostało wprawdzie wykreślone z projektu rezolucji, jednak sposób opisania edukacji seksualnej w niedwuznaczny sposób wciąż do nich  nawiązuje.

 

Zamiast istniejącego wcześniej wezwania państw członkowskich UE do „zapewnienia obowiązkowej, odpowiedniej do wieku i płci edukacji seksualnej dla wszystkich dzieci oraz młodzieży (zarówno w szkole jak i poza szkołą) (§15), Edite Estrela zaproponowała opuszczenie słów „zarówno w szkole jak i poza szkołą”. Słowo „obowiązkowe” wciąż pozostaje. W częśli podkreślającej, że „edukacja seksualna musi być dostarczana w bezpiecznej, wolnej od tabu, interaktywnej atmosferze pomiędzy uczniami i nauczycielami” (§ 44), Edite Estrela zaproponowała wykluczenie wyrażeń „wolnej od tabu”, „interaktywnej” i „pomiędzy uczniami i nauczycielami”. W poniższym zdaniu, „raport podkreśla zatem, że edukacja seksualna powinna być cześcią szerszego, wspierającego podejścia do rozwoju emocjonalnego młodych ludzi tak, aby umożliwić im tworzenie wzajemnych, opartych na szacunku, relacji z członkami przeciwnej płci” wyrażenie „z członkami przeciwnej płci” zostało wykreślone.

 

Następnym krokiem będzie ponowne głosowanie na forum plenarnym Parlamentu, które planowane jest na 10 grudnia. Warto zaznaczyć, że raport Estreli został umieszczony w porządku obrad grudniowego posiedzenia plenarnego PE, zanim jeszcze został po raz drugi przyjęty przez Komisję.

 
NAJNOWSZE ANALIZY PRAWNE
 
 

Zasady korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Zachęcamy Państwa do korzystania z opracowań i materiałów przygotowanych przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Jednocześnie informujemy, że stosownie z obowiązującym prawem, przedruk treści zamieszczonych na stronie internetowej Instytutu jest możliwy pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła (strona internetowa Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris) (art. 34 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W przypadku przedrukowywania publikacji Instytutu w zakresie wykraczającym poza sprawozdania o aktualnych wydarzeniach lub dokonywanych poza ramami czasowymi, w jakich materiał zachowuje aktualność z punktu widzenia szybkości obiegu informacji, wskazane jest uzyskanie uprzedniej zgody Instytutu pisząc na adres biuro[at]ordoiuris.pl