Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Doktrynalne podstawy i prawne uwarunkowania ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej

24-25 września 2012 odbyła się Międzynarodowa, prawnicza konferencja naukowa: DOKTRYNALNE PODSTAWY I PRAWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY ŻYCIA LUDZKIEGO W FAZIE PRENATALNEJ – PERSPEKTYWA MIĘDZYNARODOWA.

Społeczeństwo polskie w ogromnej większości nie ma wątpliwości co do konieczności objęcia pełną ochroną prawną ludzi w prenatalnym okresie ich rozwoju. Wskazują na to jednoznacznie badania opinii społecznej prowadzone w 2011 r., jak również ogromne poparcie społeczne (600 tys. podpisów) dla obywatelskiego projektu ustawy zmierzającego do wyeliminowania z polskiego systemu prawnego regulacji ograniczających ochronę życia ludzkiego w tej najwcześniejszej fazie jego rozwoju. Sposób, w jaki, to jednoznaczne stanowisko polskiego społeczeństwa obywatelskiego zostało potraktowane przez parlamentarzystów skłania też do poważnej refleksji nad kondycją polskiej demokracji. 

Wobec tych faktów, liczne grono prawników akademickich i praktyków uznało, że wysiłkom polskiego społeczeństwa obywatelskiego winna towarzyszyć pogłębiona refleksja prawnicza obejmująca doktrynalne podstawy i prawne uwarunkowania ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej, która uwzględni też szeroką perspektywę międzynarodową. Okazją po temu była ta konferencja. Obrady zgromadziły zarówno prawników akademickich, jak i praktyków starzając okazję do spotkania różnorodnym środowiskom prawniczym, którym zależy na właściwej ochronie życia ludzkiego w okresie prenatalnym. Doniosłość tej problematyki potwierdził udział licznych prelegentów z zagranicy. Zarówno reakcje uczestników, jak i przekazane wrażenia prelegentów potwierdziły, że nie tylko konferencja była potrzebna, ale iteż została bardzo wysoko oceniona. 
Honorowy patronat nad konferencją objęli: Jej Królewska Wysokość, Wielka Księżna Luksemburga; Jego Książęca Wysokość Paul von Oldenburg oraz Minister Sprawiedliwości RP, dr Jarosław Gowin.

http://lifeprotection.wpia.uw.edu.pl
 

Galeria z konferencji

Podsumowanie konferencji "Pomocniczość czy etatyzm. Państwo wobec rodziny i jej autonomii"

Choc

Czytaj Więcej

III ogólnopolska konferencja prawnicza „Pomocniczość czy etatyzm? Państwo wobec rodziny i jej autonomii”

III ogólnopolska konferencja naukowa pt. 

Czytaj Więcej

Prawo i współczesna rodzina. Podsumowanie konferencji „Rodzina przed obliczem Temidy"

20 czerwca 2017 r. w Collegium Iuridicum Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się debata nad kondycją polskiego prawa rodzinnego. Wysoka frekwencja, szeroki wachlarz omawianych zagadnień, interesujące wystąpienia oraz ożywiona dyskusja świadczą o potrzebie debaty na ten temat. Organizatorem konferencji „Rodzina przed obliczem Temidy” był Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Katedra Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Czytaj Więcej

Relacja z międzynarodowej konferencji naukowej „Prawne i społeczne uwarunkowania polityki rodzinnej”

22 września 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja naukowa „Prawne i społeczne uwarunkowania polityki rodzinnej”, której organizatorami był Instytut Ordo Iuris oraz Katedra Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Czytaj Więcej

Konferencja "Rodzina przed obliczem Temidy" - zaproszenie do wygłoszenia prelekcji

Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Katedra Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają do nadsyłania propozycji tematów wystąpień.
Czytaj Więcej

Podsumowanie wizyty Nikolasa Nikasa w Polsce

W dniach 22-26 kwietnia 2013r. na zaproszenie Ordo Iuris odwiedził Polskę Nikolas Nikas
Czytaj Więcej