Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Hospicja Perinatalne: wizja, działania oraz wyzwania

Hospicja Perinatalne: wizja, działania oraz wyzwania to pierwsze, w naszym kraju  kompleksowe opracowanie dotyczące funkcjonowania szczególnej instytucji pomocowej. Mowa bowiem o miejscu w którym eksperci wspierają rodziców nienarodzonego dziecka, u którego wykryto prawdopodobieństwo występowania zaburzeń powodujących jego śmierć lub uniemożliwiających mu samodzielną egzystencję. Hospicja perinatalne w ramach swoich działań zapewniają przede wszystkim  kompleksowe wsparcie rodzicom, którzy doświadczają trudu oraz cierpienia związanego z wadą, w tym wadą letalną ich dziecka. Celem naszego Raportu było z jednej strony ukazanie filozofii podobnych interwencji. Z drugiej natomiast perspektywy opracowanie to odnosi się do zasad prawnych działania podobnych placówek. W publikacji tej przedstawiono ponadto specyfikę pracy kilku zagranicznych oraz polskich hospicjów perinatalnych, w których kluczowym elementem działania jest interdyscyplinarne wsparcie oraz profesjonalne i empatyczne towarzyszenie rodzinie.

Pobierz raport

Democracy, Human Rights and the Rule of Law in Poland

Od wielu miesięcy w prasie zagranicznej formułuje się krzywdzące opinie na temat Polski, które często nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Publiczna dyskusja o Polsce została zdominowana przez emocjonalny i uproszczony przekaz, podatny na zniekształcenia i niejednokrotnie powielany w dyskursie międzynarodowym.

Mając na względzie obronę dobrego imienia Polski oraz jakość debaty publicznej, Instytut Ordo Iuris przygotował obszerny raport zawierający analizę i ocenę prawną wprowadzanych w Polsce rozwiązań.

Czytaj Więcej

Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska?

Raport Instytutu Ordo Iuris zawiera analizę bieżącej sytuacji demograficznej naszego kraju oraz innych państw europejskich, a także kompleksowe propozycje zmian, które będą mogły poprawić sytuację polskich rodzin i wpłynąć na sytuację demograficzną naszego kraju.
Czytaj Więcej