pl
pl
 
Poparcie dla referendum dotyczącego definicji małżeństwa w Chorwacji
Data publikacji: 2013-11-22 15:00

Z inicjatywy European Dignity Watch kilkadziesiąt organizacji broniących praw człowieka wystosowało do chorwackich europosłów list z wyrazmi poparcia dla referendum zmierzającego do konstytucyjnego potwierdzenia naturalnej tożsamości małżeństwa. Ma ono odbyć się już 1 grudnia. Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, wraz z kilkoma innymi polskimi organizacjami, jest jednym z jego sygnatariuszy.

 

Inicjatywa obywatelska „W imię rodziny” zebrała ok. 750 000 podpisów, dzięki czemu w Chorwacji może się odbyć referendum konstytucyjne z pytaniem: „Czy jesteś za tym, aby do Konstytucji Republiki Chorwacji wprowadzono przepis, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny?”. Zgodnie z Konstytucją Chorwacji, wiążący charakter referendum nie jest uzależniony od osiągnięcia określonego quorum, decyzja zostanie więc podjęta zwykłą większością głosów.

 

W związku z narastającą w Chorwacji presją ze strony środowisk liberalno-lewicowych, które organizują kampanię przeciwko wprowadzeniu do konstytucji definicji małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, kilkadziesiąt organizacji broniących praw człowieka podpisało list do chorwackich posłów do Parlamentu Europejskiego, w którym deklarują, iż postrzegają referendum „jako próbę zabezpieczenia i wzmocnienia najbardziej podstawowej instytucji ludzkiej cywilizacji: małżeństwa i naturalnej rodziny”. Sygnatariusze listu gratulują również politykom publicznie zaangażowanych obywateli, którzy aktywnie uczestniczą w krajowej demokracji.

 

„Skoro Unia Europejska nie posiada kompetencji w zakresie definiowania małżeństwa, chcielibyśmy zachęcić Państwa do solidarności ze swoimi obywatelami i do wsparcia ich w każdy możliwy sposób jako ich oficjalni reprezentanci w Parlamencie Europejskim” – czytamy w liście. Organizacje przypominają również, że „w sprawie referendum miała miejsce ogromna mobilizacja obywateli, działających w imieniu instytucji tradycyjnego małżeństwa na poziomie lokalnym; nie stanowi to żadnego aktu dyskryminacji, jak niektórzy sugerują. Wręcz przeciwnie: jest to poświadczenie zrozumienia, że małżeństwo nie może być niczym więcej niż związkiem między mężczyzną i kobietą i że jest to podstawowe dobro dla społeczeństwa jako całości”.

 
NAJNOWSZE ANALIZY PRAWNE
 
 

Zasady korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Zachęcamy Państwa do korzystania z opracowań i materiałów przygotowanych przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Jednocześnie informujemy, że stosownie z obowiązującym prawem, przedruk treści zamieszczonych na stronie internetowej Instytutu jest możliwy pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła (strona internetowa Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris) (art. 34 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W przypadku przedrukowywania publikacji Instytutu w zakresie wykraczającym poza sprawozdania o aktualnych wydarzeniach lub dokonywanych poza ramami czasowymi, w jakich materiał zachowuje aktualność z punktu widzenia szybkości obiegu informacji, wskazane jest uzyskanie uprzedniej zgody Instytutu pisząc na adres biuro[at]ordoiuris.pl