Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris pomaga odzyskać córkę rodzinie głuchoniemych spod Warszawy

Data publikacji: 16.01.2018

Fotolia

Prawnicy Ordo Iuris włączyli się w postępowanie mające na celu przywrócenie władzy rodzicielskiej głuchoniemym rodzicom trzynastoletniej córki. Dziewczynka od dwóch lat przybywała w Domu Dziecka, dzięki wsparciu Ordo Iuris na czas postępowania wróci do domu rodzinnego.

Dziecko od dwóch lat przebywało w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Rodzice podjęli intensywne starania w celu odzyskania córki. Złożyli wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Wówczas do postępowania włączyli się prawnicy Instytutu Ordo Iuris. Sąd Rejonowy w Piasecznie po dopuszczeniu i przeprowadzeniu dowodów zawnioskowanych przez prawników Ordo Iuris oraz wysłuchaniu stron, zdecydował o powrocie dziecka do rodziców na czas trwania postępowania o przywrócenie władzy rodzicielskiej.

Decyzja o odebraniu władzy rodzicielskiej głuchoniemej rodzinie pozostaje zarówno dla prawników z Instytutu, jak i asystentów rodziny całkowicie niezrozumiała. Rodziców łączy z córką silna więź emocjonalna. Dziecko nie było nigdy zaniedbane, rodzice dbali zarówno o stronę materialną opieki nad córką, jak również rozwój więzi emocjonalnej.  

Z uwagi na fakt, że opiekunowie są głuchoniemi, relacje pomiędzy dzieckiem a rodzicami są dostosowane do specyficznej sytuacji rodziny (rodzina dwujęzyczna, w której używa się języka migowego). Nie stanowi to jednak przeszkody w sprawowaniu opieki i wychowaniu dziecka.

„Dalsze pozbawienie władzy rodzicielskiej wnioskodawców nad małoletnią nie znajduje uzasadnienia. Jednocześnie aktualnie po stronie rodziców nie występują żadne okoliczności uzasadniające stosowanie wobec nich najbardziej rygorystycznego środka wobec autonomii rodziny, tj. pozbawienia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.” – powiedziała Mec. Magdalena Majkowska, pełnomocnik rodziców dziewczynki.

 

W pomoc rodzinie zaangażowało się wielu wolontariuszy, w tym Stowarzyszenie „Patronat” w Piasecznie.

 

Kolejna rozprawa została wyznaczona na 26 marca 2018 r.

 

Ordo Iuris w zeszłym roku pomogło 85 rodzinom, wiele z nich rozstało rozdzielonych przez krzywdzące decyzje urzędników. Obecnie prawnicy Ordo Iuris zaangażowani są w 15 takich spraw.

 

W postępowaniu o przywrócenie władzy rodzicielskiej rodziców małoletniej z ramienia Instytutu Ordo Iuris reprezentuje mec. Jerzy Kwaśniewski, mec. Magdalena Majkowska i mec. Maciej Kryczka.

Norweski system porzuca odebrane dzieci

Medialne śledztwo wykazało, że Norwegowie nie nadzorują prawidłowości funkcjonowania licznych rodzin zastępczych. Dzieci odebrane rodzicom często trafiają do rodzin zastępczych niewidocznych dla oficjalnego systemu kontroli. To ważny argument w postępowaniach przeciwko Norwegii przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, ale także w sprawie ubiegającej się o polski azyl Silije Garmo.

Jedna czwarta dzieci „znika z systemu”

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

06.04.2018

Dzięki prawnikom Ordo Iuris głuchoniemi rodzice odzyskali władzę rodzicielską nad trzynastoletnią córką odebraną im przez sąd

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Piasecznie głuchoniemi rodzice spod Warszawy odzyskali władzę rodzicielską nad trzynastoletnią córką. Dziecko, wcześniejszą decyzją sądu, zostało ponad dwa lata temu umieszczone w trybie natychmiastowym w Domu Dziecka. W wyniku postępowania z urzędu odebrano im także władzę rodzicielską - mimo braku uzasadnienia dla takiej decyzji i silnej więzi emocjonalnej łączącej dziecko z rodzicami. Sprawa została objęta Programem Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

28.03.2018

Ordo Iuris w imieniu Tomasza Terlikowskiego pozywa WUM za dyskryminację

Prawnicy Ordo Iuris w imieniu dra Tomasza Terlikowskiego pozywają Warszawski Uniwersytet Medyczny. Instytut w pozwie złożonym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy domaga się odszkodowania z tytułu: naruszenia zasady równego traktowania i odmowy zawarcia umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych pod wpływem nacisku lewicowo-liberalnych mediów.

 

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

26.03.2018

PE chroni Guya Verhofstadta przed odpowiedzialnością za obraźliwe słowa

W imieniu dra Bawera Aondo-Akaa - znanego działacza patriotycznego i pro-life -prawnicy Instytutu Ordo Iuris skierowali do Parlamentu Europejskiego wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec posła Parlamentu Europejskiego Guya Verhofstadta, a także podjęli walkę przed polskim sądem o uchylenie mu immunitetu. Wniosek dotyczy słów w których były premier Belgii nazwał uczestników Marszu Niepodległości m.in. „faszystami”, „neonazistami” i „białymi suprematystami”.

Czytaj Więcej