Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris pomaga odzyskać córkę rodzinie głuchoniemych spod Warszawy

Data publikacji: 16.01.2018

Fotolia

Prawnicy Ordo Iuris włączyli się w postępowanie mające na celu przywrócenie władzy rodzicielskiej głuchoniemym rodzicom trzynastoletniej córki. Dziewczynka od dwóch lat przybywała w Domu Dziecka, dzięki wsparciu Ordo Iuris na czas postępowania wróci do domu rodzinnego.

Dziecko od dwóch lat przebywało w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Rodzice podjęli intensywne starania w celu odzyskania córki. Złożyli wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Wówczas do postępowania włączyli się prawnicy Instytutu Ordo Iuris. Sąd Rejonowy w Piasecznie po dopuszczeniu i przeprowadzeniu dowodów zawnioskowanych przez prawników Ordo Iuris oraz wysłuchaniu stron, zdecydował o powrocie dziecka do rodziców na czas trwania postępowania o przywrócenie władzy rodzicielskiej.

Decyzja o odebraniu władzy rodzicielskiej głuchoniemej rodzinie pozostaje zarówno dla prawników z Instytutu, jak i asystentów rodziny całkowicie niezrozumiała. Rodziców łączy z córką silna więź emocjonalna. Dziecko nie było nigdy zaniedbane, rodzice dbali zarówno o stronę materialną opieki nad córką, jak również rozwój więzi emocjonalnej.  

Z uwagi na fakt, że opiekunowie są głuchoniemi, relacje pomiędzy dzieckiem a rodzicami są dostosowane do specyficznej sytuacji rodziny (rodzina dwujęzyczna, w której używa się języka migowego). Nie stanowi to jednak przeszkody w sprawowaniu opieki i wychowaniu dziecka.

„Dalsze pozbawienie władzy rodzicielskiej wnioskodawców nad małoletnią nie znajduje uzasadnienia. Jednocześnie aktualnie po stronie rodziców nie występują żadne okoliczności uzasadniające stosowanie wobec nich najbardziej rygorystycznego środka wobec autonomii rodziny, tj. pozbawienia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.” – powiedziała Mec. Magdalena Majkowska, pełnomocnik rodziców dziewczynki.

 

W pomoc rodzinie zaangażowało się wielu wolontariuszy, w tym Stowarzyszenie „Patronat” w Piasecznie.

 

Kolejna rozprawa została wyznaczona na 26 marca 2018 r.

 

Ordo Iuris w zeszłym roku pomogło 85 rodzinom, wiele z nich rozstało rozdzielonych przez krzywdzące decyzje urzędników. Obecnie prawnicy Ordo Iuris zaangażowani są w 15 takich spraw.

 

W postępowaniu o przywrócenie władzy rodzicielskiej rodziców małoletniej z ramienia Instytutu Ordo Iuris reprezentuje mec. Jerzy Kwaśniewski, mec. Magdalena Majkowska i mec. Maciej Kryczka.

Działalność Instytutu

23.02.2018

Podsumowanie konferencji "Pomocniczość czy etatyzm. Państwo wobec rodziny i jej autonomii"

Chociaż autonomię rodzinie gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 18. i 48.), to jest ona dzisiaj wielokrotnie naruszana przez państwo. Powodem jest dwojakie rozumienie roli państwa przez osoby i instytucje decydujące o losach rodziny – nie tylko prawników i sędziów, ale także biegłych psychologów i pedagogów i in. Ich współpraca budzi wiele emocji – niemniej było ich podczas dyskusji na III Ogólnopolskiej Konferencji „Pomocniczość czy etatyzm.

Czytaj Więcej

Podsumowanie Akcji "Chrońmy Dzieci!"

Kilka miesięcy akcji „Chrońmy Dzieci!”, zainicjowanej przez Ordo Iuris to ponad pół tysiąca zgłoszeń rodziców i ujawnienie 29 organizacji, których obecność w szkole budzi  wątpliwości. Co najważniejsze, w wyniku akcji, prawo otwierające furtkę dla prowadzenia działań antydyskryminacyjnych w szkołach zostało zmienione.

 

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

13.02.2018

Dyrektor Ośrodka Kultury odwołana za ukrywanie kosztów koncertu Natalii Przybysz

Dzięki determinacji jednego z mieszkańców Nadarzyna i wsparciu prawników Ordo Iuris odwołano urzędniczkę wielokrotnie naruszającą przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dyrektor Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury przez prawie rok odmawiała ujawnienia m.in. szczegółów dotyczących wydawania środków publicznych związanych z organizacją koncertu Natalii Przybysz – piosenkarki publicznie przyznającej się do zabicia swojego nienarodzonego dziecka w jednej z zagranicznych klinik aborcyjnych.

Czytaj Więcej

Dzięki interwencji Ordo Iuris sąd zmienia swoje wcześniejsze postanowienie i umożliwia powrót dwunastolatki z Domu Dziecka do rodziców

Na skutek interwencji prawników Instytutu Ordo Iuris Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w trybie natychmiastowym zwolnił dwunastolatkę z Domu Dziecka. Małoletnią umieszczono w placówce opiekuńczej rok temu, w okresie Bożego Narodzenia po doniesieniu o rzekomym stosowaniu przemocy w rodzinie.

Czytaj Więcej