Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Prawnicy Ordo Iuris udowodnili brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej matce chorego na autyzm 12-latka

Data publikacji: 13.12.2017

Fotolia

Na skutek interwencji prawników z Instytutu Ordo Iuris Sąd Rejonowy w Szczytnie stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej matce, której zarzucono przemoc wobec dziecka.
Podstawą do wszczęcia postępowania było pismo ze szkoły, z którego wynikało, że kobieta stosuje przemoc wobec swojego 12-letniego syna, polegającą na biciu i zamykaniu na strychu. W konsekwencji postępowanie rodzinne spowodowało wszczęcie wobec matki także postępowania karnego o znęcanie się.

Informację o stosowaniu przemocy podał syn beneficjentki. W toku postępowania prawnicy Ordo Iuris ustalili jednak, że małoletni choruje na autyzm, a choroba ta przejawia się w konfabulowaniu. W toku postepowania udowodniono więc, że małoletni nigdy nie był ofiarą przemocy fizycznej i psychicznej ze strony matki. Zostało to potwierdzone zarówno zeznaniami świadków, jak i obszerną dokumentacją medyczną dotyczącą stanu zdrowia dziecka.

Kobieta w sposób wzorowy wykonuje władzę rodzicielską nad swoimi dwoma synami. Mimo iż została porzucona przez męża, samodzielnie zapewnia wszelkie warunki materialne dzieciom, otacza je troską i miłością gwarantującą ich poprawny rozwój. Podjęła również wszelkie możliwe działania mające na celu poprawną socjalizację dziecka, które sprawia problemy wychowawcze z uwagi na swoją chorobę, a nie ze względu na jej błędy wychowawcze.

Sąd Rejonowy w Szczytnie uwzględnił wniosek prawników Ordo Iuris i stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej. Prokurator do tej pory nie przedstawił matce zarzutów o znęcanie.

- To kolejna sprawa, która pokazuje, że rzetelne sprawdzenie sytuacji wychowawczej dziecka przed skierowaniem pisma do sądu mogłyby uchronić rodzinę przed negatywnymi skutkami jakie niesie za sobą wszczęcie postępowania cywilnego i karnego. Czekamy na pisemne uzasadnienie z Sądu i rozważymy wniesienie pisemnej skargi na osobę, która pochopnie skierowała pismo o wgląd w sytuację rodzinną - komentuje sprawę reprezentujący rodzinę mec. Maciej Kryczka.

Beneficjentkę reprezentowali mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Maciej Kryczka.

Działalność Instytutu

13.03.2018

Rząbiec – prawnicy Ordo Iuris interweniują w sprawie Newsweeka i działań Policji

To nie koniec sprawy w Rząbcu. Instytut Ordo Iuris złożył skargę na policjantów przesłuchujących trzech studentów, którzy oblali czerwoną farbą zniesławiający Narodowe Siły Zbrojne i propagujący totalitaryzm komunistyczny obelisk. Ponadto Instytut wysłał zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez redakcję „Newsweeka”, który pisał o sprawie. Artykuł w omawianym tygodniku nie tylko mógł zniesławić reprezentowaną przez prawników Instytutu niewinną osobę, ale także istnieją podejrzenia, że został napisany przy wykorzystaniu dokumentów do którego dziennikarze nie powinni mieć dostępu.
Czytaj Więcej
Ochrona życia

13.03.2018

Wygrana Ordo Iuris w procesie działacza pro-life

W wyniku skutecznej interwencji prawników Ordo Iuris, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie uniewinnił dziś działacza pro-life, obwinionego o umieszczenie na ścianie jednej z kamienic billboardu pokazującego dziecko zabite w wyniku aborcji.
Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

06.03.2018

Postepowanie dotyczące pomnika w Rząbcu umorzone z uwagi na niską szkodliwość społeczną

Sąd Rejonowy we Włoszczowie z uwagi na niską szkodliwość społeczną czynu, umorzył postępowanie dotyczące „znieważenia” skandalicznego pomnika w Rząbcu na kielecczyźnie. Umorzenie postępowania jest niewątpliwym sukcesem, choć nie do końca satysfakcjonującym, dlatego Ordo Iuris rozważa zaskarżenie tego orzeczenia.
Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

06.03.2018

Ordo Iuris skarży do KRRiT „Pożar w burdelu” wyemitowany w TVN

Instytut Ordo Iuris złożył skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na „Pożar w Burdelu” - skandaliczną produkcję TVN. Żąda w niej przestrzegania zasad etyki oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym Konstytucji RP. W opinii Ordo Iuris program obraża Polaków, szydząc m.in. z tożsamości historycznej, religii katolickiej czy wartości etycznych dotyczących aborcji i życia ludzkiego.

Czytaj Więcej