Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Semestralny staż MERYTORYCZNY w Ordo Iuris: 19.02.2018 - 08.06.2018

Centrum Analiz Legislacyjnych, Centrum Interwencji Procesowej oraz Centrum Prawa Międzynarodowego

Do kogo kierujemy zaproszenie?


Do odbycia stażu merytorycznego w Instytucie Ordo Iuris zapraszamy studentów, doktorantów
i absolwentów prawa oraz nauk społecznych. Osoby zainteresowane mogą aplikować do Centrum Analiz Legislacyjnych, Centrum Interwencji Procesowej oraz Centrum Prawa Międzynarodowego.


Od stażystów wymagamy zdolności analitycznych, dobrej organizacji pracy oraz znajomości języka angielskiego. Dodatkowym atutem będzie w przypadku Centrum Analiz Legislacyjnych możliwość wykazania się dorobkiem naukowym, a w przypadku Centrum Interwencji Procesowej status aplikanta radcowskiego albo adwokackiego.

 

Jakie są zadania stażystów?


Stażyści współpracujący z Centrum Analiz Legislacyjnych biorą udział w przygotowaniu raportów i opinii kierowanych do organów władzy publicznej, instytucji unijnych oraz do organów innych organizacji międzynarodowych, w tym ONZ, Rady Europy i OBWE. Stażyści są także zaangażowani w bieżący monitoring prac parlamentu i długoterminowe projekty analityczne.


Ci spośród stażystów, którzy współpracują z prawnikami Centrum Interwencji Procesowej, udzielają wsparcia w zakresie pomocy prawnej i przygotowania dokumentów wykorzystywanych w prowadzonych postępowaniach.


Każdy spośród stażystów posiada własnego opiekuna merytorycznego. Stałym elementem stażu są szkolenia i seminaria poświęcone problematyce działalności Instytutu.

 

Formuła stażu


Czas trwania stażu to 3 miesiące. Będzie się on odbywał w okresie od 19 lutego 2018 r. do 8 czerwca 2018 r., z możliwością uwzględnienia indywidualnych preferencji. Część obowiązków stażysta będzie wykonywał w biurze Instytutu Ordo Iuris, ale przewidujemy także możliwość współpracy zdalnej. Staż jest bezpłatny.

 

Rekrutacja


Osoby zainteresowane stażem prosimy o wysłanie CV wraz z listem motywacyjnym i wypełnionym kwestionariuszem na adres rekrutacja@ordoiuris.pl do dnia 4 lutego 2018r. Wybranych kandydatów zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną. Dla najlepszych przewidujemy możliwość przedłużenia współpracy z Ordo Iuris oraz odbycia staży w instytucjach międzynarodowych.

Semestralny staż ZAWODOWY w Ordo Iuris: 19.02.2018 - 08.06.2018

Dział Komunikacji i Fundraisingu oraz Dział Administracji
Czytaj Więcej