Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris w imieniu Tomasza Terlikowskiego wzywa WUM do zaprzestania praktyk dyskryminacyjnych

Data publikacji: 26.01.2018

Ordo Iuris zarzuca władzom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rażące naruszenie zasady równego traktowania wobec reprezentowanego przez Instytut dra Tomasza Terlikowskiego. Prawnicy Ordo Iuris złożyli przedsądowe wezwanie w imieniu poszkodowanego domagając się roszczeń z tzw. ustawy równościowej.

W ostatnich dniach WUM odmówił zawarcia umowy cywilnoprawnej na prowadzenie zajęć dydaktycznych z drem Tomaszem Terlikowskim, mimo że warunki współpracy zostały uzgodnione między stronami. Na podstawie tej umowy, zgodnie z ustaleniami stron Tomasz Terlikowski miał prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami i doktorantami w ustalonych dniach i terminach, a także z określonych przedmiotów i dla określonych grup słuchaczy od lutego 2018 r.

Władze WUM wycofały się ze wcześniejszych ustaleń po opublikowaniu przez Wandę Nowicką na portalu Twitter informacji o złożonej ofercie, co było przyczyną prowadzenia „nagonki” medialnej. Także stanowcze zdementowanie przez rzecznika prasowego Warszawskiego Uniwersytetu informacji o toczących się negocjacjach dotyczących zawieranej umowy cywilnoprawnej potwierdza tezę, iż faktyczną przyczyną działania uczelni był światopogląd dra Tomasza Terlikowskiego, co narusza w sposób oczywisty art. art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. 2016, poz. 1219 tj.).

To kolejny już przypadek, kiedy władze publicznej uczelni naruszają zasadę równego traktowania z uwagi na światopogląd. Dzieje się to niestety pod wpływem nacisków środowisk lewicowych, których celem jest zawłaszczenie przestrzeni na polskich uczelniach. Mamy do czynienia z absurdalnym, ale też niezrozumiałym zjawiskiem; nie dyskutuje się o tym, czy bioetykę wykładać może zwolennik aborcji czy eutanazji, a niedopuszczalnym staje się gdy wykładowcą ma być specjalista od etyki chrześcijańskiej. – powiedział adw. Bartosz Lewandowski, reprezentujący dra Tomasza Terlikowskiego.

Instytut Ordo Iuris w złożonym wezwaniu przedsądowym zwraca się z żądaniem zawarcia umowy zlecenia na warunkach finansowych ogólnie przyjętych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, na mocy której Tomasz Terlikowski będzie uprawniony i obowiązany do przeprowadzenia wcześniej ustalonych zajęć dydaktycznych oraz do zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania kwoty 2000 zł tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania. Dr Tomasz Terlikowski zadeklarował przekazanie całej ewentualnie wyegzekwowanej kwoty na cel społeczny.

W opinii Ordo Iuris władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez odmówienie zawarcia z umowy cywilnoprawnej z drem Tomaszem Terlikowskim naruszyły zasadę równego traktowania z uwagi na światopogląd (w szczególności podzielania nakazów doktryny Społecznego Nauczania Kościoła Katolickiego, etyki chrześcijańskiej, przejawiającego się m.in. w stosunku do aborcji czy eutanazji).

Wolności obywatelskie

13.02.2018

Dyrektor Ośrodka Kultury odwołana za ukrywanie kosztów koncertu Natalii Przybysz

Dzięki determinacji jednego z mieszkańców Nadarzyna i wsparciu prawników Ordo Iuris odwołano urzędniczkę wielokrotnie naruszającą przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dyrektor Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury przez prawie rok odmawiała ujawnienia m.in. szczegółów dotyczących wydawania środków publicznych związanych z organizacją koncertu Natalii Przybysz – piosenkarki publicznie przyznającej się do zabicia swojego nienarodzonego dziecka w jednej z zagranicznych klinik aborcyjnych.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

07.02.2018

Ordo Iuris domaga się ujawnienia przez Fundację Batorego sposobu podziału Funduszy Norweskich. Jest wniosek do WSA w tej sprawie.

Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na Fundację im. Stefana Batorego. Instytut zarzuca Fundacji bezczynność w ujawnieniu wymaganej prawem informacji publicznej na temat sposobu podziału pieniędzy z tzw. Funduszy Norweskich.

Czytaj Więcej

Dzięki interwencji Ordo Iuris sąd zmienia swoje wcześniejsze postanowienie i umożliwia powrót dwunastolatki z Domu Dziecka do rodziców

Na skutek interwencji prawników Instytutu Ordo Iuris Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w trybie natychmiastowym zwolnił dwunastolatkę z Domu Dziecka. Małoletnią umieszczono w placówce opiekuńczej rok temu, w okresie Bożego Narodzenia po doniesieniu o rzekomym stosowaniu przemocy w rodzinie.

Czytaj Więcej

Sukces Ordo Iuris: Sąd Najwyższy oddala skargę kasacyjną z uwagi na dobro dziecka

31 stycznia Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną i utrzymał postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku odmawiającego wprowadzenia do polskiego porządku prawnego orzeczenia Sądu duńskiego odbierającego władzę rodzicielską matce, która uciekła z synem do Polski. Oznacza to, że zagraniczny wyrok pozbawiający Polkę władzy rodzicielskiej nie obowiązuje w Polsce. Kobietę w postępowaniu reprezentowali prawnicy Ordo Iuris.
Czytaj Więcej