Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Oferta pracy - Prawnik w Centrum Prawa Międzynarodowego

Data publikacji: 11.08.2020

pixabay

PRAWNIK  -  CENTRUM PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

 

Obowiązki:

• Sporządzanie analiz zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego i praw człowieka z uwzględnieniem kontekstu krajowego zarówno w języku polskim, jak i angielskim;

• Udział w sporządzaniu raportów skierowanych do organów monitorujących wykonywanie poszczególnych traktatów międzynarodowych;

• Udział w sporządzaniu amici curiae kierowanych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu;

• Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz politykami i urzędnikami, w szczególności będącymi członkami Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy;

• Udział w tworzeniu komunikatów prasowych, mailingów, newsletterów oraz innych materiałów promujących tworzone przez Centrum analizy i raporty.

 

Umiejętności

 • Ukończone studia prawnicze,
 • język angielski zaawansowany w mowie i piśmie,
 • znajomość podstawowych mechanizmów funkcjonowania instytucji międzynarodowych (UE, Rady Europy, ONZ, OBWE),
 • znajomość specyfiki dokumentów prawnych wydawanych przez te instytucje, orientacja w podstawowych sposobach działań tych gremiów,
 • umiejętności analityczne, umiejętność tworzenia krótkich syntez, jak i dłuższych rozbudowanych tekstów analitycznych. 

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku odpowiedzialnym za monitoring, analizę, sporządzanie projektów aktów prawnych na poziomie międzynarodowym; kontakty z przedstawicielami międzynarodowych instytucji; sporządzanie skarg lub opinii przyjaciela sądu (amici curiae) do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu, 
 • komunikatywność, umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów i ich podtrzymywania
 • znajomość języka francuskiego lub niemieckiego,
 • stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub dorobek naukowy.

Oferujemy:

 • przyjazną atmosferę pracy,
 • umowę o pracę na pełny etat,
 • możliwości uczestniczenia we wszystkich konferencjach i seminariach Instytutu,
 • pracę w gronie ekspertów, prawników i analityków,
 • udział w programie pracowniczym - karta MultiSport i pracowniczym pakiecie opieki zdrowotnej Medicover,
 • dogodną lokalizację biura - samo centrum Warszawy,
 • długofalową współpracę. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim na adres biuro@ordoiuris.pl.

Wspieram
Wolność Sumienia

11.08.2020

Pacjenci umierają bez sakramentów - Ordo Iuris interweniuje w całej Polsce w obronie ich praw

Problemem wielu polskich szpitali jest ograniczanie prawa pacjentów do korzystania z opieki duszpasterskiej. Utrudnienie to stanowi naruszenie art. 53 Konstytucji RP gwarantującego każdemu wolność sumienia i religii. Wprowadzony stan epidemii stał się dla dyrekcji wielu placówek medycznych i domów opieki społecznej pretekstem do zaostrzania tych ograniczeń.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

11.08.2020

Oferta pracy - Starszy specjalista ds. logistyki i administracji

Starszy specjalista ds. logistyki i administracji

(Biuro Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris)

 

 

OBOWIĄZKI:

• organizacja konferencji naukowych i telekonferencji

• samodzielna koordynacja programu stażowego

• zaopatrzenie (sprzęt IT, wyposażenie biura) reklamacje i zwroty

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

07.08.2020

W obronie praw obywatelskich czy ideologii? Podsumowanie kadencji Adama Bodnara [WIDEO]

W najbliższych tygodniach dobiegnie końca kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich. Adam Bodnar w trakcie swojego urzędowania wielokrotnie podejmował działania wyraźnie inspirowane ideologicznie. Należało do nich m.in. składanie skarg na samorządy przyjmujące prorodzinne uchwały oraz donos na drukarza, który odmówił wykonania materiałów propagujących ruch LGBT. Rzecznik Bodnar wyrażał też poparcie dla transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia, w których jako rodzice widniały osoby tej samej płci.

Czytaj Więcej

Węgierskie Centrum Praw Podstawowych przeciwko przystąpieniu UE do Konwencji stambulskiej [WIDEO]

Instytut Ordo Iuris, wraz z międzynarodową koalicją ekspertów i liderów organizacji prorodzinnych, przygotował petycję do władz Komisji Europejskiej przeciwko przyjęciu Konwencji stambulskiej przez Unię Europejską. Wśród organizacji, które poparły petycję znalazło się węgierskie Centrum Praw Podstawowych - Alapjogokért Központ.

Konwencja stambulska narzuca państwom ideologię gender uderzając w prawa przysługujące rodzinom. Dlatego zachęcamy do podpisania petycji.

Czytaj Więcej