Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Rodzina z Holandii bezpieczna w Polsce. Ordo Iuris w obronie rodziców niepełnosprawnego chłopca

Data publikacji: 22.09.2020

Adobe Stock

Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na wydanie holenderskim władzom Ekateriny i Conrada den Hertog – rodziców chłopca z autyzmem, którzy wraz z synem uciekli do Polski. W Holandii dziecko zostało bezpodstawnie odebrane rodzicom, gdy zaczęło wykazywać oznaki zaburzenia rozwojowego. Małżeństwo zdecydowało się na ucieczkę wraz z Martinem do Polski i złożenie wniosku o azyl oraz ochronę prawną. Polski sąd uznał, że w Holandii prawa i wolności rodziców zostały rażąco naruszone. Ponadto, istnieją poważne wątpliwości co do niezawisłości holenderskich sądów, a także istnieje ryzyko, że w Holandii chłopiec mógłby być poddany eutanazji. Pomocy prawnej rodzicom udzielił Instytut Ordo Iuris.

Ekaterina i Conrad den Hertog to rosyjsko-australijskie małżeństwo, które od lat mieszka w Holandii. W lutym 2018 r. Martin został w środku nocy siłą zabrany z rodzinnego domu. Jako powód podawano jego zaburzenia rozwojowe takie jak brak komunikacji z rówieśnikami czy wybuchy złości. Ich przyczyną była ciężka postać autyzmu zdiagnozowana u chłopca. Objawy te błędnie uznano za oznakę rzekomych zaniedbań rodzicielskich i stosowania przez rodziców przemocy.

Martin w trybie nagłym został odseparowany od rodziców bez zgody odpowiednich organów. Przez ponad rok Ekaterina i Conrad mieli ograniczone możliwości kontaktu z synem. Wskutek walki o dziecko umożliwiono rodzicom widzenia z chłopcem przez kilka godzin w tygodniu. Podczas spotkań Martin wykazywał ogromną radość z kontaktu z matką i ojcem. Ze względu na rozłąkę, u dziecka nastąpił znaczący regres rozwojowy. W trakcie spotkań z rodzicami chłopiec wyrażał chęć ucieczki. Ekaterina i Conrad zdecydowali się na pozostawienie całego majątku i wyjazd z synem do Polski w celu zapewnienia mu należytej opieki i rehabilitacji, o co nie dbały holenderskie służby.

Władze Królestwa Niderlandów wysłały za rodzicami Europejski Nakaz Aresztowania. Sąd Okręgowy w Warszawie nie zdecydował się na wydanie rodziny. Powodem były wątpliwości, czy holenderskie sądy są w pełni niezawisłe i niezależne od innych władz. Ponadto, sąd wskazał, że w sprawie rażąco pogwałcono prawa i wolności rodziców, a powrót do Holandii mógłby skutkować ich dalszym naruszaniem. Z uwagi na ustawodawstwo holenderskie, chłopiec mógłby być nawet poddany eutanazji. Sąd zwrócił również uwagę na to, że wszystkie dowody wskazują, iż właściwy rozwój Martina następuje tylko w rodzinie biologicznej.

To kolejna sprawa, w której rodzice, których prawa zostały naruszone w innych krajach, szukają ochrony prawnej w Polsce. Instytut Ordo Iuris interweniował poprzednio m.in. w sprawie Norweżki Silje Garmo, która przyjechała do Polski z córką oraz Rosjanina Denisa Lisowa, który uciekł ze Szwecji z trzema córkami.

„Orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie potwierdza, że polskie władze stoją na straży praw i wolności gwarantowanych w szeregu aktów prawa międzynarodowego. Uzasadnienie sądu polskiego to faktycznie akt oskarżenia pod adresem władz holenderskich. Sąd w ustnych motywach zwracał uwagę na systemowy problem polegający na bezpodstawnym odbieraniu dzieci z rodzinnych domów w Królestwie Niderlandów. Kompleksowe opinie wybitnych specjalistów z zakresu zaburzeń rozwojowych jednoznacznie potwierdzały, że dobro Martina będzie realizowane wyłącznie podczas pobytu z Katyą oraz Conradem, a rodzice posiadają pełnię kompetencji opiekuńczych i wychowawczych” – podkreśla adw. dr Bartosz Lewandowski, Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris oraz jeden z pełnomocników rodziny.

Wspieram
Działalność Instytutu

25.11.2020

Oferta pracy - specjalista ds. mediów społecznościowych

SPECJALISTA DS. MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 

Zakres obowiązków

* Obsługa kanałów medialnych; Facebook, Instagram, Twitter, Parler;

* Kreowanie zawartości do komunikacji w mediach społecznościowych;

* Uczestnictwo w działaniach związanych z PR i komunikacją zewnętrzną, w tym anglojęzyczną;

* Pomoc przy organizacji i obsługa wydarzeń organizowanych przez Instytut;

 

Umiejętności

* Obsługa programów graficznych;

* Obsługa programów do obróbki video;

* Znajomość języka angielskiego;

 

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

18.11.2020

TVN zobowiązany przez sąd do sprostowania nieprawdziwych informacji o Ordo Iuris

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie przeciwko redaktorowi naczelnemu TVN. Stacja będzie musiała zamieścić sprostowanie artykułu opublikowanego na jej stronie internetowej, zawierającego nieprawdziwe informacje na temat Instytutu Ordo Iuris. TVN zarzucał Fundacji rzekome forsowanie „zakazu antykoncepcji, rozwodów, edukacji seksualnej i praktyk homoseksualnych”.

Czytaj Więcej

W obronie praw kobiet – międzynarodowa konferencja z udziałem ekspertów

Obecnie toczy się szeroka dyskusja na temat pojęcia praw kobiet. Instytut Ordo Iuris zorganizował pierwszą z serii debat dotyczących tego zagadnienia. Dwa panele poświęcone były przedstawieniu politycznego i doktrynalnego kontekstu zagadnienia praw kobiet oraz prawa kobiet do zdrowia. Głównym założeniem konferencji było poruszenie problemu praw kobiet w sposób wolny od ideologii.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

16.11.2020

Prawo do opieki duszpasterskiej przysługuje także w czasie pandemii. Opinia Ordo Iuris

W niektórych polskich szpitalach nadal nadmiernie ograniczane jest prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej. Zbyt daleko idące restrykcje są niezgodne z art. 53 Konstytucji RP gwarantującym każdemu wolność sumienia i religii oraz zapewniającym każdemu prawo do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajduje.

Czytaj Więcej