pl
pl
 

1
2
3
 
 
Europejski Trybunał Praw Człowieka przyzwala na handel dziećmi
Europejski Trybunał Praw Człowieka przyzwala na handel dziećmi

ETPCz w orzeczeniu wyraził pośrednio zgodę na praktykę surogacji, która nosi wszelkie znamiona handlu dziećmi. Wcześniej praktyka macierzyństwa zastępczego została potępiona przez Parlament Europejski i była przedmiotem dyskusji w Radzie Europy.

 
 
NAJNOWSZE ANALIZY PRAWNE
Ordo Iuris

17 lutego br. Rada Unii Europejskiej przedstawiła projekt dokumentu dotyczącego odpowiedzi Rady na przyjętą przez Komisję Europejską w grudniu ubiegłego roku "Listę działań w przedmiocie postępu w zakresie równości LGBTI". Projekt był przedmiotem obrad Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów. 

 
Ordo Iuris

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza "Stop Aborcji" realizuje postulat „niekarania kobiet” poprzez wprowadzenie środków pozwalających na odstąpienie od kary, a zarazem odrzuca wdrożoną ustawą aborcyjną 1956 r. do krajowego porządku prawnego zasadę „automatycznej bezkarności”.

 
Ordo Iuris

W dniu 25 marca 2016 r. do konsultacji publicznych przekazany został projekt Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

 
Ordo Iuris

Tematem tego opracowania, jak wskazuje się już we wstępie, są analizy prawne i socjologiczne dotyczące homofobii, transfobii, dyskryminacji ze względu na orientację seksualną oraz tożsamość gender.

 
Ordo Iuris

Projektowana odpowiedź Rady Unii Europejskiej oparta na dalece kontrowersyjnych postulatach „Listy działań” powinna zostać przemyślana na nowo, tak by spełniała wymogi prawa traktatowego oraz pozostawała w spójności z podstawowymi zasadami i wartościami, na których oparte jest funkcjonowanie Unii Europejskiej.

 
Ordo Iuris

Ważne by projektowane świadczenia wychowawcze były traktowane jedynie jako element systemu wsparcia rodzin.

 
EKSPERCI
Catholic Family & Human Rights Institute został założony w celu monitorowania i oddziaływania na politykę społeczną. »
 
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. »
 
Doktor prawa, pracownik Dyrekcji Generalnej ds. Handlu w Komisji Europejskiej. »
 
European Dignity Watch powołano na początku 2010 roku jako organizację pozarządową i not-for-profit z siedzibą w Brukseli, stolicy Europy. »
 
ADF tworzy międzynarodową sieć prawników zaangażowanych w obronę wolności religii, życia ludzkiego, małżeństwa i rodziny. »
 
 
NEWSLETTER
 
 
..
..
 
 

Zasady korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Zachęcamy Państwa do korzystania z opracowań i materiałów przygotowanych przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Jednocześnie informujemy, że stosownie z obowiązującym prawem, przedruk treści zamieszczonych na stronie internetowej Instytutu jest możliwy pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła (strona internetowa Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris) (art. 34 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W przypadku przedrukowywania publikacji Instytutu w zakresie wykraczającym poza sprawozdania o aktualnych wydarzeniach lub dokonywanych poza ramami czasowymi, w jakich materiał zachowuje aktualność z punktu widzenia szybkości obiegu informacji, wskazane jest uzyskanie uprzedniej zgody Instytutu pisząc na adres biuro[at]ordoiuris.pl