pl
pl
 

1
2
3
 
 
Ordo Iuris stawia przed Sądem urzędników formułujących krzywdzące i nieprawdziwe zarzuty wobec rodziców sześciorga dzieci
Ordo Iuris stawia przed Sądem urzędników formułujących krzywdzące i nieprawdziwe zarzuty wobec rodziców sześciorga dzieci

Urzędnicy Tarnowskiego MOPS odpowiedzialni za wszczęcie wobec wielodzietnej rodziny państwa G. postępowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej, zostali oskarżeni przed Sądem Rejonowym o zniesławienie.

 

 
 
NAJNOWSZE ANALIZY PRAWNE
Ordo Iuris

Równa ochrona prawna dla każdego dziecka, zarówno przed jak i po urodzeniu. Główne założenia projektu inicjatywy obywatelskiej "Stop Aborcji" dostępne w formie broszury. 

 
Ordo Iuris

Część z podpisów złożonych u Marszałka Sejmu pod projektem ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie mogła zostać zebrana z naruszeniem prawa.

 
Ordo Iuris

17 lutego br. Rada Unii Europejskiej przedstawiła projekt dokumentu dotyczącego odpowiedzi Rady na przyjętą przez Komisję Europejską w grudniu ubiegłego roku "Listę działań w przedmiocie postępu w zakresie równości LGBTI". Projekt był przedmiotem obrad Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów. 

 
Ordo Iuris

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza "Stop Aborcji" realizuje postulat „niekarania kobiet” poprzez wprowadzenie środków pozwalających na odstąpienie od kary, a zarazem odrzuca wdrożoną ustawą aborcyjną 1956 r. do krajowego porządku prawnego zasadę „automatycznej bezkarności”.

 
Ordo Iuris

W dniu 25 marca 2016 r. do konsultacji publicznych przekazany został projekt Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

 
 
NEWSLETTER
 
 
EKSPERCI
Catholic Family & Human Rights Institute został założony w celu monitorowania i oddziaływania na politykę społeczną. »
 
Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. »
 
Doktor prawa, pracownik Dyrekcji Generalnej ds. Handlu w Komisji Europejskiej. »
 
European Dignity Watch powołano na początku 2010 roku jako organizację pozarządową i not-for-profit z siedzibą w Brukseli, stolicy Europy. »
 
ADF tworzy międzynarodową sieć prawników zaangażowanych w obronę wolności religii, życia ludzkiego, małżeństwa i rodziny. »
 
 
 

Zasady korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Zachęcamy Państwa do korzystania z opracowań i materiałów przygotowanych przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Jednocześnie informujemy, że stosownie z obowiązującym prawem, przedruk treści zamieszczonych na stronie internetowej Instytutu jest możliwy pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła (strona internetowa Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris) (art. 34 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W przypadku przedrukowywania publikacji Instytutu w zakresie wykraczającym poza sprawozdania o aktualnych wydarzeniach lub dokonywanych poza ramami czasowymi, w jakich materiał zachowuje aktualność z punktu widzenia szybkości obiegu informacji, wskazane jest uzyskanie uprzedniej zgody Instytutu pisząc na adres biuro[at]ordoiuris.pl