pl
pl
 

1
2
3
 
 
Ordo Iuris składa wniosek o umorzenie w sprawie drukarza odmawiającego wykonania materiałów dla  organizacji promującej homoseksualizm
Ordo Iuris składa wniosek o umorzenie w sprawie drukarza odmawiającego wykonania materiałów dla organizacji promującej homoseksualizm

Prawnicy Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris złożyli do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa wniosek o umorzenie, na posiedzeniu przed rozprawą główną, postępowania w głośnej sprawie łódzkiego drukarza.

 
 
NAJNOWSZE ANALIZY PRAWNE
Ordo Iuris

Projektowany art. 37 ust. 2 pkt 1 może w nadmierny sposób ograniczyć funkcjonowanie edukacji domowej w Polsce.

 
Ordo Iuris

Przedmiot niniejszej opinii prawnej: porównanie treści projektu ustawy Inicjatywy Obywatelskiej Ratujmy Kobiety – ustaw o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie z obecnie obowiązującą ustawą o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993r. (Dz. U. Nr 17 poz. 78), a także analiza zgodności rozwiązań zawartych w projekcie z normami stanowionymi przez Konstytucję RP i zawarte przez Polskę umowy międzynarodowe.

 
Ordo Iuris

Projekt dyrektywy Rady zawiera szereg propozycji, które w istotny sposób ograniczą swobodę umów oraz wolność działalności gospodarczej, stanowiąc zarazem daleko posuniętą ingerencję w sferę prywatną.

 
Ordo Iuris

Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, który ma być przedstawiony w ramach inicjatywy obywatelskiej, ma na celu wprowadzenie zakazu handlu w placówkach handlowych oraz wykonywania innych czynności sprzedażowych w podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu.

 
Ordo Iuris

W dniu 24 sierpnia br. do redakcji portalu „Forum Żydów Polskich” skierowany został list Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara dotyczący kwestii związanych z dyskryminacją w miejscu pracy ze względu na przekonania religijne. W swoim stanowisku RPO potępił zachowanie klienta, wskazując, że wypełnia ono znamiona dyskryminacji, narusza dobra osobiste kobiety, a także stanowi przestępstwo z art. 119 § 1, 256 § 1 i 257 Kodeksu Karnego.

 
 
NEWSLETTER
 
 
EKSPERCI
Catholic Family & Human Rights Institute został założony w celu monitorowania i oddziaływania na politykę społeczną. »
 
Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. »
 
Doktor prawa, pracownik Dyrekcji Generalnej ds. Handlu w Komisji Europejskiej. »
 
European Dignity Watch powołano na początku 2010 roku jako organizację pozarządową i not-for-profit z siedzibą w Brukseli, stolicy Europy. »
 
ADF tworzy międzynarodową sieć prawników zaangażowanych w obronę wolności religii, życia ludzkiego, małżeństwa i rodziny. »
 
 
 

Zasady korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Zachęcamy Państwa do korzystania z opracowań i materiałów przygotowanych przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Jednocześnie informujemy, że stosownie z obowiązującym prawem, przedruk treści zamieszczonych na stronie internetowej Instytutu jest możliwy pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła (strona internetowa Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris) (art. 34 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W przypadku przedrukowywania publikacji Instytutu w zakresie wykraczającym poza sprawozdania o aktualnych wydarzeniach lub dokonywanych poza ramami czasowymi, w jakich materiał zachowuje aktualność z punktu widzenia szybkości obiegu informacji, wskazane jest uzyskanie uprzedniej zgody Instytutu pisząc na adres biuro[at]ordoiuris.pl