Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Podsumowanie wizyty Nikolasa Nikasa w Polsce

W dniach 22-26 kwietnia 2013r. na zaproszenie Ordo Iuris odwiedził Polskę Nikolas NikasPrezydent i Radca Generalny Bioethics Defense Fund - prawniczej organizacji podejmującej działania na rzecz prawa do życia i wolności sumienia w USA i na całym świecie.

Nikolas Nikas jest cenionym specjalistą umiejętnie integrującym prawno-naturalną inspirację z teorią polityczną i faktami dostarczanymi przez nauki przyrodnicze oraz medycynę. Dzięki Fundacji Obrony Bioetyki może swą wiedzę i umiejętności angażować na polu prawodawstwa, postępowań procesowych, edukacji i w mediach. 

Nikas jest znanym ekspertem w odniesieniu do takich zagadnień jak aborcja, prawa sumienia w służbie zdrowia, klonowanie i badania na ludzkich komórkach macierzystych, asystowane samobójstwo. Zaangażowany był w postępowania sądowe dotyczące klonowania człowieka, badań na komórkach macierzystych, praw sumienia w służbie zdrowia, procedur klinicznych oraz krajowych ograniczeń dotyczących tzw. późnych aborcji. Powadził konsultacje z członkami Prezydenckiej Rady Bioetycznej w Waszyngtonie. Zeznawał przed Senatem USA w sprawach dotyczących aborcji i wolności słowa.

Wraz z żoną Melindą i piątką dorosłych dzieci mieszka w Phoenix w Arizonie.

 

nikasUWWizytę w Polsce Nikolas Nikas rozpoczął w poniedziałek 22.04.2013r. od wykładów na Uniwersytecie Warszawskim. Amerykański prawnik miał wystąpienie w trakcie seminarium Katedry Historii  Doktryn Politycznych i Prawnych: „What has the US Supreme Court Wrought? The slide from Natural Rights to Legal Positivism”.

 

Tego samego dnia wieczorem wygłosił otwarty wykład dla studentów UW: „Odwagi! Prawo, moralność i ludzkie życie”. Wykład z tłumaczeniem na język polski oraz dyskusja po wystąpieniu Prezydenta BDF zostały zarejestrowane na video.

We wtorek o 10:00 Nikolas Nikas był gościem międzynarodowej konferencji naukowej „Prawo, bioetyka i życie ludzkie”, która odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wygłosił referat pt. „Prawne i społeczne konsekwencje bioetycznych rozstrzygnięć Sądu Najwyższego USA.”

O 15:00 Prezydent Bioethics Defense Fund mówił do studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tematem spotkania były embrion, klonowanie i sumienie w realiach prawnych USA.

W środę 24 kwietnia Nikolas Nikas odwiedził dwa kolejne miasta – Lublin i Toruń. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wygłosił wykład pt. „KUL_Nikas.pdf”.

W Toruniu, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Nikolas Nikas mówił o wyroku Sądu Najwyższego USA w sprawie Roe vs Wade.

 

nbialKolejny wykład Prezydent BDF wygłosił w czwartek na Uniwersytecie w Białymstoku. Tematem przewodnim wystąpienia pt. „o wyroku Sądu Najwyższego USA w sprawie Roe vs Wade.” były prawne aspekty ochrony życia i zdrowia człowieka na gruncie zagadnień, związanych z aborcją, klonowaniem, czy samobójstwem, w ujęciu szeroko rozumianej moralności.

 

Ostatnim dniem wizyty Nikolasa Nikasa w Polsce był piątek. Gość Ordo iuris wygłosił wykład na Uniwersytecie Łódzkim pt. „Evolution of US Supreme Court Case-law in Bioethics”, który dotyczył rozwoju orzecznictwa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w zakresie bioetyki.

 

Podczas pobytu w Polsce z amerykańskim prawnikiem rozmawiali polscy dziennikarze. Na stronie internetowej Naszego Dziennika ukazał się wywiad z Nikolasem Nikasem na temat kwestii bioetycznych w USA. O tym jak skutecznie walczyć i argumentować za obroną życia z Prezydentem BDF rozmawiał tygodnik katolicki Idziemy. Nikolas Nikas był również gościem audycji Radia Warszawa pt. „Labirynt moralny”.

Prawo i współczesna rodzina. Podsumowanie konferencji „Rodzina przed obliczem Temidy"

20 czerwca 2017 r. w Collegium Iuridicum Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się debata nad kondycją polskiego prawa rodzinnego. Wysoka frekwencja, szeroki wachlarz omawianych zagadnień, interesujące wystąpienia oraz ożywiona dyskusja świadczą o potrzebie debaty na ten temat. Organizatorem konferencji „Rodzina przed obliczem Temidy” był Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Katedra Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Czytaj Więcej

Relacja z międzynarodowej konferencji naukowej „Prawne i społeczne uwarunkowania polityki rodzinnej”

22 września 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja naukowa „Prawne i społeczne uwarunkowania polityki rodzinnej”, której organizatorami był Instytut Ordo Iuris oraz Katedra Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Czytaj Więcej

Konferencja "Rodzina przed obliczem Temidy" - zaproszenie do wygłoszenia prelekcji

Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Katedra Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają do nadsyłania propozycji tematów wystąpień.
Czytaj Więcej

Doktrynalne podstawy i prawne uwarunkowania ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej

24-25 września 2012 odbyła się Międzynarodowa, prawnicza konferencja naukowa
Czytaj Więcej