Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Kim jesteśmy

Dlaczego Ordo Iuris?

Uważny obserwator bez trudu dostrzeże radykalizm, z jakim podejmuje się dziś krytykę istniejącego ładu społecznego. Nie służy ona jednak oczyszczeniu lecz stanowi atak na jego fundamenty, również te, które wyraźnie poświadcza i afirmuje Konstytucja RP. Dzieje się to często przy bierności instytucji, które ładu społecznego winny bronić w pierwszej kolejności. Głos upominającego się o jego poszanowanie społeczeństwa obywatelskiego jest często de facto ignorowany przez władzę, w przeciwieństwie do natarczywych postulatów wąskich środowisk, które ład ten kwestionują. Niezwykle aktualne okazują się słowa Marka Safjana, który już dawno przestrzegał przed wiarą w samoczynną siłę sprawczą samych sformułowań konstytucji. Często ich obowiązywanie może tworzyć raczej złudzenie stabilności niż realną gwarancję dla ładu społecznego.

Dlatego uznaliśmy, że istnieje nagląca potrzeba aktywnego zaangażowania się prawników w obronę ładu konstytucyjnego i jego aksjologicznej tożsamości poświadczonej w preambule do Konstytucji. Stąd też działania nasze inspiruje wzgląd na ład prawny – ordo iuris.

Prawo jest rzeczywistością zbyt złożoną, by można je było adekwatnie ująć jedynie jako zbiór przepisów lub poprzez samo tylko przywołanie powagi prawa naturalnego. Zaangażowanie prawnika musi uwzględniać ten złożony charakter rzeczywistości normatywnej, wraz z kontekstem, jaki tworzy praktyka obrotu, poza-prawne systemy normatywne i szerzej – cała kultura. Prawo jest bowiem szczególną jej postacią. Troska o ład prawny musi zatem uwzględniać jego kulturową tożsamość i dlatego Ordo Iuris to Instytut na rzecz Kultury Prawnej.

Uwzględniając kulturową złożoność rzeczywistości prawnej chcemy, by Ordo Iuris harmonijnie łączyło różne aspekty zaangażowania na rzecz ładu w życiu społecznym i w obrocie prawnym. Dlatego łączymy aktywność akademicką i ekspercką z zaangażowaniem procesowym oraz formacją młodych prawników. Za równie istotne uznajemy jednak dotarcie do społeczeństwa z rzetelną i miarodajną informacją o przemianach zachodzących we współczesnej kulturze prawnej. Wymaga to od nas posługiwania się zróżnicowanymi formami przekazu, zawsze jednak staramy się czynić wszystko na możliwie najwyższym poziomie i mamy powody by wierzyć, że wysiłek ten nie jest daremny.

 

Zespół pracowników Ordo Iuris

 
Adw. Jerzy Kwaśniewski

Adw. Jerzy Kwaśniewski

Prezes Zarządu

Dr Tymoteusz Zych

Dr Tymoteusz Zych

Wiceprezes Zarządu

Karina Walinowicz

Karina Walinowicz

Dyrektor Centrum Wolności Religijnej

Karolina Pawłowska

Karolina Pawłowska

Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego

Magdalena Olek

Magdalena Olek

Zastępca Dyrektora Centrum Prawa Międzynarodowego

Adw. Bartosz Lewandowski

Adw. Bartosz Lewandowski

Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej

Filip Furman

Filip Furman

Dyrektor Centrum Bioetyki

Dr Marcin Olszówka

Dr Marcin Olszówka

Koordynator Centrum Analiz

Adw. Rafał Dorosiński

Adw. Rafał Dorosiński

Koordynator Zespołu Analitycznego

Monika Leszczyńska

Monika Leszczyńska

Dyrektor ds. Członkostwa

Dariusz Stępień

Dariusz Stępień

Dyrektor ds. Fundraisingu i Promocji

Agnieszka Gniado

Agnieszka Gniado

Koordynator Zespołu Administracji

Michał Bruszewski

Michał Bruszewski

Koordynator Zespołu Komunikacji

Anna Jackowska

Anna Jackowska

Prawnik-analityk w Centrum Prawa Międzynarodowego

Adw. Maciej Kryczka

Adw. Maciej Kryczka

Prawnik w Centrum Interwencji Procesowej

Adw. Filip Wołoszczak

Adw. Filip Wołoszczak

Prawnik w Centrum Interwencji Procesowej

Anna Przestrzelska

Anna Przestrzelska

Prawnik w Centrum Interwencji Procesowej

Apl. adw. Magdalena Majkowska

Apl. adw. Magdalena Majkowska

Prawnik w Centrum Interwencji Procesowej

Małgorzata Wadoń

Małgorzata Wadoń

Prawnik w Centrum Interwencji Procesowej

Witold Łukasik

Witold Łukasik

Asystent w Centrum Interwencji Procesowej

Anna Kubacka

Anna Kubacka

Prawnik-analityk w Centrum Analiz

Adw. Tomasz Chudzinski

Adw. Tomasz Chudzinski

Prawnik-analityk w Centrum Analiz

Łukasz Bernaciński

Łukasz Bernaciński

Prawnik-analityk w Centrum Analiz

Nikodem Bernaciak

Nikodem Bernaciak

Prawnik Analityk w Centrum Analiz

Marta Kowalczyk

Marta Kowalczyk

Prawnik-analityk w Centrum Analiz

Gabriela Szewczuk

Gabriela Szewczuk

Asystent w Centrum Analiz

Dominik Jabs

Dominik Jabs

Opiekun Kręgu Przyjaciół

Błażej Zych

Błażej Zych

Grafik - pracownik Zespołu Administracji

Michał Olenowicz

Michał Olenowicz

Pracownik Zespołu Administracji

Damian Tarnacki

Damian Tarnacki

Pracownik Zespołu Administracji

Patrycja Redosz

Patrycja Redosz

Specjalista do spraw Kadr i Księgowości

Filip Bator

Filip Bator

Specjalista ds. PR

Kacper Makowiecki

Kacper Makowiecki

Specjalista ds. PR

 

Eksperci współpracujący z Ordo Iuris

 
KRZYSZTOF KOŻMIŃSKI

Dr hab. Krzysztof Kożmiński

 

ALINA MIDRO

Prof. dr hab Alina Midro

 

ANDRZEJ KOCHAŃSKI

Prof. dr hab Andrzej Kochański

 

ANDRZEJ LEWANTOWICZ

Dr hab Andrzej Lewandowicz

 

PIOTR RIESKE

Prof. dr hab. Piotr Rieske

 

KRZYSZTOF MOTYKA

Dr hab. Krzysztof Motyka

 

TADEUSZ PIETRUCHA

Dr hab. Tadeusz Pietrucha

 

ZDZISŁAWA KOBYLIŃSKA

Dr hab. Zdzisława Kobylińska

 

EWA DMOCH-GAJZLERSKA

Dr hab. Ewa Dmoch Gajzlerska

 

JENNIFER CASTAÑEDA

Dr Jennifer Castañeda

 

BOGDAN CHAZAN

Prof. Bogdan Chazan

 

KRZYSZTOF WĄSOWSKI

Dr Krzysztof Wąsowski

 

JAKOB CORNIDES

Dr Jakob Cornides

 

Dr Błażej Kmieciak

Dr hab. Błażej Kmieciak

PIOTR SOBAŃSKI

Piotr Sobański

 

Organizacje partnerskie

 
ICOLF

ICOLF

 

EUROPEAN CENTRE FOR LAW AND JUSTICE

EUROPEAN CENTRE FOR LAW AND JUSTICE

 

EUROPEAN DIGNITY WATCH

EUROPEAN DIGNITY WATCH

 

CATHOLIC FAMILY & HUMAN RIGHTS INSTITUTE

CATHOLIC FAMILY & HUMAN RIGHTS INSTITUTE