Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Petycja w obronie małżeństwa – nowy projekt Ordo Iuris

Data publikacji: 27.06.2018

Instytut Ordo Iuris rozpoczął zbieranie podpisów pod petycją w obronie małżeństwa. Przygotowany jeszcze w 2016 roku projekt ustawy został pozytywnie zaopiniowany przez Parlamentarny Zespół na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej, a teraz może się stać właściwą odpowiedzią na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) w sprawie Coman i inni. Europejski Trybunał stwierdził bowiem, że w rozumieniu przepisów unijnych o prawie pobytu „pojęcie ‘współmałżonka’ może obejmować małżonka danego obywatela Unii posiadającego tę samą płeć”.

PODPISZ PETYCJĘ: www.maszwplyw.pl/los-malzenstwa-w-naszych-rekach-,83,k.html

Organizacje LGBT ogłosiły wyrok TSUE swoim „wielkim świętem”, kamieniem milowym na drodze ku uprzywilejowaniu rejestrowanych relacji homoseksualnych. Za wyrokiem TSUE stoi fundacja Arcus, jedna z najbogatszych organizacji lobbujących na całym świecie o przywileje dla osób prowadzących homoseksualny styl życia. Sam Adrian Coman pełni w niej funkcję dyrektora. „To dopiero początek, jedynie fragment przemyślanej strategii, której celem jest uzyskanie przez lobby LGBT w międzynarodowych trybunałach przywilejów, które konstytucja Rzeczypospolitej zastrzega wyłącznie dla małżeństw” – komentuje wyrok adw. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Ordo Iuris.

Jak wykazuje analiza Ordo Iuris, obecnie wyrok w sprawie Coman nie ma konkretnego wpływu na polskie prawodawstwo, ale jest otwartą furtką, która w przyszłości może stać się, np. podstawą roszczeń majątkowych podnoszonych przez osoby żyjące w związkach osób tej samej płci. „Podobna sytuacja miała miejsce w 2010 r., kiedy to w sprawie Kozak przeciwko Polsce, Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) przyznał prawo wejścia w stosunek najmu po partnerze tej samej płci (ponieważ prawo takie przysługuje konkubentowi). Z kolei w 2011 r. Polska została upomniana przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiej za niewydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym dla osób chcących zawrzeć związek partnerski za granicą” – mówi dr Marcin Olszówka, analityk Ordo Iuris.

Rozstrzygnięcia zapadające w sprawach dotyczących innych państw europejskich mają bezpośredni wpływ na polskie prawo krajowe. W 2015 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka (sprawa Oliari) ukarał Włochy za brak możliwości rejestracji (instytucjonalizacji) związków osób tej samej płci, podczas gdy uznawane i rejestrowane były nieformalne związki męsko-damskie. Zainspirowane tym wyrokiem, dwie Polki złożyły do Trybunału skargę na decyzję polskiego sądu w analogicznej sprawie. „Polska konstytucja chroni małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny. Bez jednoznacznego, ustawowego zabezpieczenia tej zasady może okazać się jednak, że sami podaliśmy lobby LGBT do ręki argumenty do wykorzystania z sądach i trybunałach międzynarodowych. W świetle wyroku w sprawie Oliari, każdy przywilej udzielony relacjom jednopłciowym jest argumentem za całkowitym zrównaniem ich pozycji z małżeństwem, od wspólnych ulg podatkowych po adopcję dzieci” – dodaje adw. Jerzy Kwaśniewski.

Przygotowany przez Ordo Iuris projekt wprowadza rozwiązania prawne, które usuną luki wykorzystywane przez lobby LGBT do podważenia naturalnej i konstytucyjnej definicji małżeństwa. Wyrok TSUE w sprawie Coman rodzi konieczność, by prace legislacyjne podjęte były w tej sprawie jak najszybciej.

Petycja trafi do: Ministra Sprawiedliwości RP Zbigniewa Ziobro

PRZECZYTAJ ANALIZĘ ORDO IURIS DOT. WYROKU TSUE WS. COMAN – (LINK DO ANALIZY)

Wspieram

Rodzice z Warszawy zachowali władzę rodzicielską

Sąd Okręgowy utrzymał pełnię władzy rodzicielskiej wobec rodziców z Warszawy. Materiał dowodowy potwierdził, że w rodzinie nie występowała przemoc. Mimo to byli oni przez trzy lata szczegółowo monitorowani przez urzędników państwowych. Pomocy prawnej rodzinie udzielił Instytut Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

15.05.2019

Osiem sukcesów w sprawach pro-life w ciągu miesiąca. Sądy zgodne w orzecznictwie

Na przestrzeni miesiąca zapadło osiem orzeczeń sądów w różnych częściach kraju, zgodnie z którymi organizowane przez działaczy pro-life pikiety antyaborcyjne nie stanowią naruszenia prawa. Sądy uznały, że używanie wyrazistych środków przekazu nie jest sprzeczne z prawem i stanowi element wielu kampanii społecznych, także tych pokazujących prawdę o aborcji.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

10.05.2019

Wzór zawiadomienia o obrazie uczuć religijnych

W Polsce w ostatnich tygodniach z powodu wielu prowokacji i przypadków intencjonalnego rozpowszechniania w celu znieważenia obraźliwej grafiki, przedstawiającej wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej w tęczowej aureoli, nawiązującej do symboliki ruchu LGBT. Do Centrum Wolności Religijnej zgłosiło się wiele osób, które poczuły się tymi zdarzeniami pokrzywdzone.

Czytaj Więcej

Ruch LGBT naciska na polskie urzędy. Jego żądania są sprzeczne z prawem

Od dłuższego czasu w Polsce można zaobserwować próby obejścia przepisów prawa chroniących tożsamość małżeństwa i rodziny.

Czytaj Więcej